Deze programma’s hebben tot doel om kennis en innovaties te bevorderen op het gebied van de waterkwantiteit, de waterkwaliteit van oppervlakte-wateren en de bescherming tegen hoogwater. Met deze ontwikkelingen in de Deltatechnologie blijft het mogelijk om te leven in de Nederlandse Delta, en in delta’s elders op de wereld. Het TKI Deltatechnologie is één van drie TKI’s die werken in Topsector Water & Maritiem.